Konferencja rowerowa - miasta przyjazne dla rowerów

Facebook 18.10.2012r. o godzinie 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Konferencja Rowerowa dotycząca wdrażania polityki rowerowej w miastach.

Jej celem jest przedstawienie potrzeby budowania zdrowej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w centrach miast. Tak, by można było bezpiecznie komunikować główne osiedla mieszkaniowe np. z terenami rekreacyjnymi. Tak, by całą rodziną można było wybrać się na rower i bez strachu o najmłodszych uczestników ruchu przemierzyć interesującą nas trasę.

Wśród zaproszonych gości jest wielu działaczy rowerowych z terenu Śląska, prezydentów oraz burmistrzów miast, osoby decyzyjne mające realny wpływ na kształt dróg rowerowych w naszym mieście.

W ostatnich latach da się zauważyć znaczące promowanie roweru jako codziennego środka transportu przyjaznego środowisku, umożliwiającego podróż bezpośrednią „od drzwi do drzwi” oraz roweru jako antidotum na choroby cywilizacyjne naszych czasów. Rower jest coraz częściej wybieranym środkiem transportu oraz najefektywniejszym jeżeli rozpatrujemy podróże o zasięgu do 5 km. A te zdecydowanie dominują w naszej codziennej komunikacji.

Wiele miast nie traktuje już poruszania się po mieście rowerem w aspektach ruchu rekreacyjnego lecz coraz częściej traktuje się go jako codzienny środek transportu, biorąc pod uwagę jego gospodarcze wykorzystanie czy aspekt ekonomiczny.

Stąd też w zwiększeniu liczby codziennych podróży niezbędne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury rowerowej: bezpiecznej, spójnej sieci dróg rowerowych, bezpośrednio obejmujących większość celów podróży, atrakcyjnych oraz wygodnych dla rowerzystów.

Należy pamiętać, iż podsystem rowerowy to część systemu transportowego miasta, równie ważny jak komunikacja miejska. Stąd też prawidłowy i zrównoważony jego rozwój gwarantuje większe wykorzystanie roweru przez mieszkańców miasta.

Przyjmując najlepsze praktyki rozwiniętych rowerowo miast zapraszam Was serdecznie na Konferencję dotyczącą wdrażania polityki rowerowej w miastach. Odbędzie się ona

18.10.2012 r. o godzinie 9:30

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w Sali Sesyjnej.
Charakter konferencji jest otwarty

stąd zapraszamy serdecznie inicjatywy rowerowe, osoby zainteresowane rozwojem ścieżek rowerowych w mieście jak również pasjonatów dwóch kółek. Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 14:00 panelem dyskusyjnym podczas którego każdy będzie mógł zadać specjalistom nurtujące go pytanie z zakresu infrastruktury drogowej i jej wdrażania.
Szczegóły znajdziecie na stronie: http://dabrowarowerowa.pl/aktualnosci/32/i_otwarta_konferencja_rowerowa_w_dabrowie_gorniczej.html

Poniżej podaję plan konferencji:

Gdzie?
Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Kiedy?
18 październik 2012 r.

Temat: Wdrażanie polityki rowerowej w miastach

Patronat merytoryczny:
dr hab. inż Bogusław Łazarz, profesor nadzwyczajny Politechnika Śląska
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Zaproszeni goście:
Zbigniew Podraza – Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza – 9:30
- przywitanie przybyłych gości

Czesław Lang – Ambasador Dąbrowy Rowerowej 9:45
- pasja kolarstwa

Ewa Wolak – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej 10:00
- zarządzanie polityką rowerową na szczeblu kraju

dr hab. inż. Stanisław Krawiec – Politechnika Śląska, Prodziekan Wydział Transportu 10:15
- ekologiczne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej

dr inż. Tadeusz Kopta –Departament Studiów GDDKiA 10:30
- Infrastruktura rowerowa jako podstawowy element zrównoważonego transportu

Tobiasz Nykamowicz – Politechnika Śląska - autor Studium Głównych Tras Rowerowych dla miasta Dąbrowa Górnicza 11:15
- system rowerowy Dąbrowy Górniczej

Przerwa 12:00 – 12:30 - poczęstunek

Marcin Hyła – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Miasta dla rowerów” 12:30
- inicjatywa obywatelska we wdrażaniu infrastruktury rowerowej, współpraca samorządu ze stowarzyszeniami rowerowymi

Daniel Chojnacki — oficer rowerowy Wrocław 13:15
- Dobre parka tyki rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu

14:00 panel dyskusyjny

Autor - polly_nezja :)

BikoBiko 03 Oct 2012 06:14
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License