I Dąbrowska Masa Krytyczna

Facebook Odbędzie się 22 września 2012 roku, w Europejskim Dniu Bez Samochodu.
Zapraszamy wszystkich, którzy popierają wymienione cele do udziału w I Dąbrowskiej Masie Krytycznej, której przejazd odbędzie się na 10 km trasie przez główne ulice Dąbrowy Górniczej. Początek przejazdu o godzinie 11.00 z Placu Wolności, przed PKZ. Zakończenie w Parku Hallera.

Według wszechwiedzącej Wikipedii Masa Krytyczna to nieformalny ruch społeczny, polegający na organizowaniu spotkań maksymalnie licznej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez miasto. Spotkania te odbywają się pod hasłem "My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem" i mają na celu zwrócenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa na zwykle ignorowanych rowerzystów.

Masa Krytyczna została zapoczątkowana w 1992 roku (25 września) w San Francisco. Idea ta została przeniesiona następnie do innych miast w USA, a następnie do Europy i Azji. Obecnie Masy Krytyczne odbywają się w ogromnej ilości miast na całym świecie.

Największą na świecie tego rodzaju jest demonstracja rowerzystów w Budapeszcie, odbywająca się dwa razy w roku – na Europejski Dzień Bez Samochodu i Dzień Ziemi. Tradycyjnie w budapeszteńskiej Masie bierze udział ok. 100 tys. rowerzystów.

Pragniemy aby podobnie i w naszej Dąbrowie Górniczej organizowane były co najmniej dwa razy w roku takie przejazdy rowerzystów przez centrum miasta.

Będą to masowe wystąpienia „za i przeciw”. Głównie za szybką budową infrastruktury rowerowej określonej w opracowanym dla Dąbrowy Górniczej nowoczesnym Studium Rowerowym, za usunięciem barier na drogach rowerowych w postaci słupów oświetleniowych i słupów sygnalizacji świetlnej, za wprowadzeniem obowiązkowych konsultacji przed inwestycyjnych w drogownictwie miejskim na rzecz zapewnienia właściwych warunków dla ruchu rowerowego. Przeciw nasilającej się ignorancji rowerzystów przez uczestników ruchu samochodowego a przez to stwarzanie niebezpiecznych wypadków z udziałem rowerzystów, przeciw brakowi udogodnień dla rowerzystów w komunikacji miejskiej, przeciw niewłaściwemu oznakowaniu lub w ogóle jego braku na istniejących drogach i ścieżkach rowerowych.

Takich i im podobnych postulatów można wymieniać jeszcze wiele – tak, wiele jeszcze mamy do zrobienia w porównaniu do innych miast w kraju, które nas wyprzedziły w zapewnieniu odpowiednich warunków dla ruchu rowerowego. A przecież to nasze miast ma zgoła najlepsze warunki terenowe dla rozwoju tego ruchu w całym regionie. To właśnie tu w rejon jezior Pogorii, gdzie zbudowano w ostatnich latach pierwsze drogi dla rowerzystów, przyjeżdżają oni systematycznie z sąsiednich miast Zagłębia a także Śląska. To właśnie Dąbrowa Górnicza posiada rozległe i wspaniałe dla turystyki i rekreacji rowerowej tereny „zielone”, na których można stworzyć odpowiednią infrastrukturę drogową udostępniając ją dla amatorów dwóch kółek. Stworzony wówczas kompleksowy system rowerowy może być wzorem na skalę krajową dla tego rodzaju infrastruktury przyjaznej rowerzystom.

Dlatego aby osiągnąć takie cele, będziemy zbierać się na demonstracji ruchu rowerowego – DĄBROWSKIEJ MASIE KRYTYCZNEJ. Będzie to demonstracja nie tylko siły społecznej ruchu rowerowego, ale i jego determinacji w dążeniu do poprawy jakości życia w naszym mieście poprzez propagowanie jazdy rowerem i stwarzania dla niej jak najlepszych warunków.

Zarząd Stowarzyszenia ROWEROWA DĄBROWA

olo81olo81 14 Sep 2012 14:11
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License