BS ORIENT 15 Września 2012

Facebook TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację BSOrient zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniach 15-16 września 2012 r. w Błędowie (Dąbrowa Górnicza).
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Jury Krakowsko – Częstochowskiej i okolice Dąbrowy Górniczej;
Rajd będzie składał się z dwóch części: zawodów rozgrywanych 15 września oraz rajdu krajoznawczego, który odbędzie się 16 września.

http://bsorient.rowerowanorka.pl

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna Jury Krakowsko – Częstochowskiej;
• Integracja uczestników - użytkowników portalu bikestats.pl;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

BAZA RAJDU:
Bazą rajdu będzie EuroCamping w Błędowie (Dąbrowa Górnicza).
EuroCamping
ul. Żołnierska 130
42-525 Błędów

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: moc.liamg|akronaworewor#moc.liamg|akronaworewor
www.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu.

NOCLEGI:
W Bazie Rajdu będzie możliwość wykupienia noclegów w domku campingowym (bazę stanowi osiem sześcioosobowych domków campingowych) lub we własnym namiocie. Rezerwacji noclegów można dokonywać w e-mailu zgłoszeniowym.
Cennik noclegów:
- nocleg w domku campingowym - 23,40 zł,
- nocleg w namiocie - 6,00 zł,
- ustawienie przyczepy campingowej - 15,00 zł;
- opłata za osobę - 8,00 zł (dla nocujących w namiocie oraz przyczepce).

Na terenie obiektu oprócz recepcji i domków, znajduje się również pawilon grillowy, miejsce na ognisko, sanitariaty z aneksem kuchennym.

TRASY
Uczestnicy będą mieli do wyboru 2 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa giga - 100 km
• Rowerowa rekreacyjna - 40 km

HARMONOGRAM IMPREZY
• 14 września (piątek):
- od godz. 17.00 - przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu
- od godz. 20.00 – wieczorna integracja uczestników zlotu przy ognisku
- 20.00-23.00 - praca sekretariatu Rajdu
• 15 września (sobota):
- 7.00-8.30 - praca sekretariatu Rajdu
- 8.30 - oficjalne rozpoczęcie Rajdu, odprawa techniczna
- 8.50 - wydawanie map
- 9.00 - start
- 9.00 - 18.00 - rywalizacja zawodników na trasie
- 18.00 - koniec limitu czasowego
- 18.30 - oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników
- od 18.00 – grill/ognisko z pieczeniem kiełbasek
• 16 września (niedziela):
- 8.50 - zbiórka osób na rajd krajoznawczy lub wyjazd na Mistrzostwa Polski w maratonie MTB w Dąbrowie Górniczej
- 9.00 – rajd krajoznawczy po okolicy, zwiedzanie zamku w Siewierzu
- 15.00 - orientacyjna godzina zakończenia rajdu krajoznawczego
- do godziny 11:00 konieczność wykwaterowania z Campingu.

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało - czerwonymi lampionami
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić wpisując kod z lampiona w odpowiednie miejsca na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na trzy kategorie: kobiet, mężczyzn i junior (dzieci i młodzież do 16 lat)
• Na trasie rowerowej rekreacyjnej prowadzona będzie tylko klasyfikacja open
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy
• O sklasyfikowaniu zawodnika do trasy rowerowej giga lub rowerowej rekreacyjnej zdecyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych
• Aby zostać sklasyfikowanym na trasie rowerowej rekreacyjnej należy zaliczyć od 1 do kilku PK, natomiast na trasie rowerowej giga należy zaliczyć więcej o 1 PK niż na trasie rekreacyjnej i maksymalnie 20 PK, dokładna liczba PK obowiązujących na obu trasach zostanie podana w komunkacie startowym
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna w skali 1:50 000,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.00
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd e-mailem na adres: moc.liamg|akronaworewor#moc.liamg|akronaworewor, podając dane: imię i nazwisko uczestnika rajdu, nick na Bikestats, rok urodzenia, deklarację czy jest się zainteresowanym noclegiem w bazie rajdu - w domku lub w namiocie (cennik noclegów: nocleg w domku campingowym - 23,40 zł, w namiocie - 6,00 zł za namiot + 8,00 zł za osobę), czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką BSOrient (koszt 28,00 zł).

Rezerwacja noclegów oraz zakupu okazjonalnej, rajdowo-zlotowej koszulki tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora.

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.

Płatne do 03.09.2012
Dzieci do 8 roku życia - 10 zł
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia - 15 zł
Osoby powyżej 18 lat - 25 zł
Płatne po 03.09.2012
Dzieci do 8 roku życia 15 zł
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia - 25 zł
Osoby powyżej 18 lat - 40 zł

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 24 1050 1214 1000 0022 8625 3980
lub mBank: 83 1140 2004 0000 3702 6981 3823
z dopiskiem
BSOrient + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa i opłata za noclegi

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne z prysznicami,
• Przechowalnia bagażów i rowerów,
• Możliwość umycia rowerów,
• Karta startowa, mapy i numer startowy,
• Posiłek regeneracyjny na mecie,
• Biesiada przy ognisku,
• W Bazie Rajdu będzie możliwość wykupienia noclegów w pokojach z pościelą, z własnym śpiworem lub we własnym namiocie, rezerwacji noclegów można dokonywać w formularzu zgłoszeniowym,
• wrzątek do celów spożywczych,
• uczestnictwo w rajdzie krajoznawczym w niedzielę,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu zawodów w sobotę

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizatorzy nie zwracają wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

olo81olo81 30 Aug 2012 06:22
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License