Bike Polo w Dni Sosnowca

Facebook REGULAMIN KONKURSU POLO BIKE
DNI SOSNOWCA 2012

I. Cel zawodów:
Popularyzacja aktywnego trybu życia oraz wiedzy o dyscyplinie polo bike.
II. Organizatorzy:
1. Agencja Artystyczna GAMA, Sosnowiec ul. Naftowa 61/d/1
2. FRISTASZKI
III. Termin i miejsce zawodów:
1. Termin zawodów: 3.06.2012r. Niedziela 13:00 - 18:00
2. Miejsce zawodów: Sosnowiec, tereny rekreacyjne przy ul. Kresowej 1
(stadion w okolicy Stawików)

IV. Zasady uczestnictwa w zawodach:
1. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy na profesjonalnym sprzęcie lub na swoim sprzęcie po konsultacji z organizatorem.
2. Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, kask oraz komplet ochraniaczy (zapewnia organizator), startujący może posiadać własną protekcję oraz kij, wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców w razie osób nieletnich.
3. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sędziów i organizatorów zawodów.
4. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, który jest stosowany do oceny wszystkich zawodników. Nieznajomość Regulaminu nie będzie stanowić żadnego usprawiedliwienia.
5. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców. Zalecane jest ubezpieczenie się od następstw niebezpiecznych wypadków.
6. Zawodnicy są zwolnieni z opłaty startowej.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów:
1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
2. Obowiązuje limit drużyn mogących przystąpić do zawodów.
W kategorii PRO i OPEN – 8 drużyn.
4. Zawody rozgrywane będą w trzech kategoriach.
3. Zawody rozegrane będą systemem pucharowym. W przypadku nieparzystej ilości drużyn jedna z nich poprzez losowanie otrzyma dziką kartę w pierwszym etapie rozgrywek.

VI. Zasady POLO BIKE
1. Mecz trwa 10 minut. W przypadku remisu wynik rozstrzygają strzały karne z wyznaczonego punktu.
2. podpieranie się noga - jeśli ktoś w trakcie gry dotknie ziemi czymś innym niż młotkiem, musi natychmiast przerwać grę i dotknąć kijem wybranego obiektu.
3. strzelanie bramek - gol-punkt zostaje zaliczony wyłącznie jeśli piłka została wbita wąską- okrągła częścią młotka. bramka strzelona szeroką częścią nie zostanie zaliczona a gra toczy się dalej.
4. jeżeli drużyna przejmuje piłkę po straconym punkcie to piłka musi być podana co najmniej raz przed strzeleniem gola-punktu. To samo jeśli piłka w sytuacji pod bramkowej przeleci przez bramkę "od tylu".
5. po bramce drużyna która strzeliła gola musi wrócić na swoją połowę boiska.
6. jeśli ktoś przesunie bramkę, gra zostaje zatrzymana i wznowiona po ustawieniu bramki.
7. rzucanie kijem - niedopuszczalne
8. dopuszczalna jest wyłącznie konfrontacja młotek-młotek / rower-rower / gracz-gracz
(z zastrzeżeniem, że w ręku trzymamy kierownice albo kij) inne np. młotek-gracz lub młotek-rower są niedopuszczalne.

VII. Zgłoszenia:
1. Wzór karty zgłoszenia jest zamieszczony na www.facebook.com/events/148545085279069, oraz w dniu zawodów u organizatora.
2. Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane również w dniu i miejscu imprezy przed jej rozpoczęciem.

VIII. Nagrody:
1. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zawodników za miejsca pierwsze
w kategoriach PRO i OPEN.

IX. Kategorie:
1. PRO - zaawansowani
2. OPEN - początkujący
3. PIKNIK - grupa otwarta przez cały czas trwania zawodów

X. Postanowienia końcowe:
1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie zawodów wypadki i ich
skutki oraz za uszkodzenia sprzętu i zaginione rzeczy.
5. W sprawach nie objętych Regulaminem decydują Organizatorzy w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów.
6. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w programie imprezy.
7. Organizatorzy zapewniają profesjonalną opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
8. Organizatorzy ostrzegają, że dyscyplina Bike Polo może być niebezpieczny dla życia i zdrowia.

ORGANIZATORZY

olo81olo81 31 May 2012 01:13
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License