III rajd rowerowy Na kole kole Nikiszu

Facebook Start. 12.05.2012. Godz. 10:00 szyb Wilson.
6. Program rajdu
- 9:15-9:45 Zgłoszenie, pobranie regulaminu, plakietki i nr. startowego
- 10:00 uroczysty start.
- przejazd oznakowana trasą
- 11:00 zwiedzanie Gawlikówki "Park pod lipami" Giszowiec
- przejazd wytyczoną i oznakowaną do celów rajdu trasą
- 11:00 zwiedzanie fili Muzeum Historii Katowic na Nikiszowcu ul. Rymarskiej
- przejazd wytyczoną i oznakowaną do celów rajdu trasą
- 13:30-14:30 Zakończenie rajdu na terenie domu parafialnego parafii św. Anny na Nikiszowcu
- profesjonalny pokaz ratownictwa drogowego
- wspólny posiłek- żur, krupnioki.
- losowanie atrakcyjnych nagród
- pieczęć rajdowa

1. Organizatorzy i współorganizatorzy
- TKKF Katowice zarząd miejski
- PTTK Katowice koło nr.2
- Pozytywnie Zakręceni klub rowerowy
- Stowarzyszenie Razem dla Nikiszowca
- parafia św. Anny Nikiszowiec
- Instytucja Kultury Miasto Ogrodów
- Galeria Szyb Wilson

2. Patronat honorowy
Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, UM Katowice wydział sportu i turystyki.

3 . Patronat medialny
Miesięcznik Rozdzień

4. Cel rajdu
-rower alternatywnym środkiem komunikacji.
-doskonalenie wiedzy i umiejętności w bezpiecznym ruchu rowerowym
- popularyzacja i poznawanie walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych szlaku rowerowego
Rowerem wokół Nikisza z ofertą dokładniejszego poznania Nikiszowca i Giszowca. (Charakterystyczna zabudowa,
zwiedzanie muzeum na Nikiszowcu i Gawlikówki na Giszowcu)
-krzewienie i popularyzacja kultury fizycznej i aktywnego, zdrowego spędzania wolnego czasu.

5. Warunki uczestnictwa
- w rajdzie mogą wziąć udział osoby dorosłe posiadające sprawny rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami
kodeksu drogowego. Na starcie będzie można wypożyczyć rower. Zalecana jazda w kasku rowerowym.
- w rajdzie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie z aktualną kartą rowerowa i pod opieką osoby dorosłej.
- wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się w regulaminem i potwierdzić to na listach startowych.
- uczestnicy zobowiązują się do podporządkowania przepisom kodeksu drogowego, porządkowym i poleceniom komandora
rajdu oraz osobom funkcyjnych rajdu.
-wpisowe w wysokości 2zł od uczestnika wpłacane przy zapisach na starcie w całości przeznaczone na nagrody dla
uczestników.

7. Postanowienia końcowe
Uczestnicy rajdu biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy na czas rajdu ubezpieczają uczestników w zakresie NW. Nie ubezpieczają posiadanego przez nich sprzętu i
mienia.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu.
Interpretacja powyższego regulaminu należy tylko do organizatorów rajdu.
Zapewniamy właściwą i fachowa opiekę uczestnikom rajdu.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Komitet organizacyjny:
Komandor rajdu- Zdzisław Majerczyk-przodownik turystyki kolarskiej PTTK
Zastępca do spraw organizacyjnych Aleksandra Cajgner-prezes zarządu miejskiego TKKF Katowice
Zastępca organizacja startu i mety, Anna Majerczyk.
Logistyka i zabezpieczenie wykonawcze startu i mety wolontariusze UPC
Honorowy starter Ewald Bereska, rodowity nikiszowianin, najstarszy czynny rowerzysta w naszym okręgu
Oprawa graficzna Krzysztof Zborowski

Zapraszamy na rajd i zapewniamy, że warto.
W imieniu organizatorów.
Komandor rajdu Zdzisław Majerczyk
PS. Na starcie do celów uczestnictwa w rajdzie będzie można wypożyczyć rower.

Fundatorzy nagród
UM Katowice
TKKF Zarząd Miejski Katowice
Instytucja Kultury Miasto Ogrodów
KWK Wieczorek Komisja Socjalna

olo81olo81 09 May 2012 14:10
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License