Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa

Facebook 23 marca 2012 r. Sąd Rejonowy zarejestrował Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa.

W dniu 17 stycznia br. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Rowerowa Dąbrowa". W głosowaniu jawnym uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia przyjęto jednogłośnie, ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia i powołana została Komisja Rewizyjna. Dokumenty rejestracyjne zostały złożone w Sądzie Rejestrowym w Katowicach.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Członkom Założycielom za uczestnictwo w prawomocnym zebraniu założycielskim.

W najbliższym czasie wybrane władze Stowarzyszenia opracują jego wewnętrzny regulamin, określający struktury funkcjonalne i zasady finansowania działalności. Wypracowany zostanie także szczegółowy plan działania Stowarzyszenia na 2012 rok uwzględniający między innymi najważniejsze imprezy rowerowe w naszym mieście, zadania związane z projektowaniem i budową infrastruktury dróg rowerowych, współpracę z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie jest wciąż otwarte na nowych członków. Aby się do nas zapisać wystarczy wydrukować i wypełnić Deklarację Członkowską dostępną w zakładce DO POBRANIA i przesłać ją pocztą na adres:

Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa
ul. Szosowa 34
42-520 Dąbrowa Górnicza
lub drogą elektroniczną w formacie PDF na:
lp.aworbadaworewor|tkatnok#lp.aworbadaworewor|tkatnok

olo81olo81 05 Apr 2012 08:57
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License