Rajd Sosnowiec - Częstochowa

Facebook Po raz IV wyruszamy do Częstochowy w tamtym roku jechało około 20 osób, w tym roku Rajd będzie dwudniowy, a oto szczegóły

IV RAJD ROWEROWY
Sosnowiec - Częstochowa 14 – 15 sierpnia 2011 r.

(Regulamin)
1. Cel Rajdu: popularyzacja krajoznawstwa i turystyki rowerowej,
2. Organizator: Klub Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK w Sosnowcu.
3. Przebieg Rajdu: zbiórka uczestników 14.08.2011 r. godz. 7.3o przy O/PTTK, przy ul. Dęblińskiej 1, przejazd na trasie: Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza – Siewierz – Myszków – Kotowice – Mirów (60 km), zakwaterowanie. Mirów – Bobolice – Zdów – Kostkowie – Podlesice – Hucisko – Mirów (22 km), ognisko z pieczeniem kiełbasek, nocleg.
II dzień, śniadanie, trasa: Mirów – Czatachowa – Ostrężnik – Złoty Potok – Janów – Święta Anna - Mstów – Częstochowa (70 km).
Trasa w 90% przebiega drogami asfaltowymi
Istnieje możliwość udziału w rajdzie na trasie jednodniowej (14 lub 15 sierpnia).

4. Warunki uczestnictwa: w rajdzie uczestniczą osoby zgłoszone w O/PTTK (osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych), po dokonaniu wpisowego do 10.08.2011 r.
5. Koszt uczestnictwa: 48 zł od osoby na trasie dwudniowej.
3 zł od osoby na trasie jednodniowej.
6. Świadczenia: Nocleg w pensjonacie, śniadanie w II dniu (dla uczestników trasy dwudniowej, kiełbaski do ogniska uczestnicy przygotowują we własnym zakresie), ubezpieczenie na ogólnych zasadach świadczonych przez PTTK, potwierdzenie przebycia trasy.
Każdy uczestnik może się może się ubezpieczyć dodatkowo we własnym zakresie.
7. Obowiązki uczestników: posiadanie dowodów tożsamości (uczniowie – legitymację szkolną), posiadanie sprawnego roweru, karty rowerowej lub prawa jazdy.
8. Zakończenie rajdu: po pokonaniu trasy (patrz p. 2) uczestnicy we własnym zakresie wracają do miejsca zamieszkania. Przewiduje się powrót pociągiem na trasie: Częstochowa – Sosnowiec.(cena biletu do Sosnowca 15,60 zł + 1 zł za rower)
9. Postanowienia końcowe: każdy uczestnik we własny zakresie odpowiada za swoje zachowanie (w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekun), wszystkich uczestników obowiązuje współpraca z organizatorem w zakresie porządku, dyscypliny, sprawnego i bezpiecznego przebiegu rajdu, organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania rajdu – zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich, uczestników obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu, zasad ochrony przyrody i zabytków, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kultury osobistej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz prawo do zmian w programie rajdu.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są do 10.08.2011r. w Oddziale PTTK przy ul. Dęblińskiej 1.
Oddział czynny od wtorku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.

Z A P R A S Z A M Y !

olo81olo81 24 Jul 2011 16:47
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License