Szprycha 2010 Sosnowiec - Siemianowice - Czeladź

Facebook RAJD ROWEROWY – SZPRYCHA 2010

Sosnowiec - Siemianowice – Czeladź. 11 września 2010 r.

(Regulamin)
1.Cel Rajdu – popularyzacja krajoznawstwa i turystyki rowerowej

2.Przebieg Rajdu: zbiórka uczestników 11.09.2010 r. godz. 9.30 przy O/PTTK, przy ul. Dęblińskiej 1, przejazd na trasie: Sosnowiec – Milowice – Siemianowice (Park Pszczelnik) – Czeladź (Park Grabek). Na trasie z Siemianowic do Czeladzi uczestnicy biorą udział w promocyjnym przejeździe nowych tras rowerowych.

3.Warunki uczestnictwa: w rajdzie uczestniczą osoby zgłoszone w O/PTTK (osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych), po dokonaniu wpisowego do 9.09.2010 r.

4.Wpisowe na rajd wynosi: 5 zł

5.Świadczenia: W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie na ogólnych zasadach świadczonych przez PTTK, potwierdzenie przebycia trasy. Każdy uczestnik może się może się ubezpieczyć dodatkowo we własnym zakresie.

6.Obowiązki uczestników: posiadanie dowodów tożsamości (uczniowie – legitymację szkolną), posiadanie sprawnego roweru, karty rowerowej lub prawa jazdy.

7.Zakończenie rajdu: po pokonaniu trasy (patrz p. 2) uczestnicy biorą udział w imprezach towarzyszących organizowanych przez Urząd Miasta Czeladź. Każdy z uczestników otrzyma posiłek regeneracyjny, upominek oraz możliwość zdobycia karty rowerowej. Każdy uczestnik we własnym zakresie pokonuje trasę powrotną.

8.Postanowienia końcowe: każdy uczestnik we własny zakresie odpowiada za swoje zachowanie (w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekun), wszystkich uczestników obowiązuje współpraca z organizatorem w zakresie porządku, dyscypliny, sprawnego i bezpiecznego przebiegu rajdu, organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania rajdu – zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich, uczestników obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu, zasad ochrony przyrody i zabytków, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa drogowego oraz kultury osobistej.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz prawo do zmian w programie rajdu.

Z A P R A S Z A M Y !

Start godz. 11.00 Plac Wolności (Rynek) w Siemianowicach Śląskich.
Meta w Czeladzi przy amfiteatrze w Parku Grabek (ok. 12.30)
Trasa przejazdu prowadzi przez tereny parkowe i rekreacyjne w Siemianowicach Śląskich oraz Czeladzi.

REGULAMIN IMPREZY ROWEROWEJ SZPRYCHA 2010
11 września 2010 r.
Siemianowice Śląskie – Czeladź

I. Organizator.
Organizator imprezy „Szprycha 2010”:
Urząd Miasta Czeladź, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

II. Cel.
1. Promocja tras rowerowych w Czeladzi.
2. Upowszechnianie jazdy na rowerze.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Czeladzi i okolic.
4. Możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki jazdy na rowerze.

III. Termin i miejsce imprezy.
1. Data: 11 września 2010 r.
2. Godzina: 11.00 – 15.00
3. Trasa przejazdu: Start w Siemianowicach Śląskich o godz. 11.00 z Placu Wolności niedaleko Urzędu Miasta.
Trasa przejazdu prowadzi w Siemianowicach Śląskich przez Park Miejski, skraj pola golfowego, Park Pszczelnik, a następnie w Czeladzi przez tereny zielone: kompleks leśny Hieronim, Park Alfred, Park Jordan i Park Grabek.
Meta w Czeladzi przy amfiteatrze w Parku Grabek.
4. Długość trasy przejazdu: ok. 12 km
5. Atrakcje:
- muzyka na żywo,
- ciepły posiłek (bigos),
- konkursy sprawnościowe,
- egzamin na kartę rowerową,
- liczne gadżety promocyjne.

IV. Zasady uczestnictwa.
1. Uczestnictwo w przejeździe rowerowym „Szprycha 2010” jest bezpłatne.
2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego w niezbędne akcesoria.
4. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, a także do zachowania bezwzględnej trzeźwości.
5. Decyzja Organizatora lub obsługi medycznej co do kontynuowania przejazdu jest ostateczna i niezmienna.
6. Każdy uczestnik przejazdu musi bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek Organizatora, służby medycznej oraz władz porządkowych.
7. Przejazd odbywa się w grupie. Prowadzącym grupę jest zawsze osoba wyznaczona przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe.
1. Wszystkich uczestników imprezy „Szprycha 2010” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane
z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
3. Organizator zapewnia:
- opiekę medyczną na trasie i mecie przejazdu,
- ubezpieczenie wszystkich uczestników przejazdu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

olo81olo81 04 Sep 2010 16:54
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License