III RAJD ROWEROWY Sosnowiec - Częstochowa 22 sierpnia 2010r.

Facebook Polskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze oddział im. Aleksandra Janowskiego

41-200 Sosnowiec, ul. Dęblińska l, tel. (32) 266 23 61, tel/fax. (32) 266 78 09

Regulamin (czytaj całość aby zobaczyć)
  • Cel Rajdu

popularyzacja krajoznawstwa i turystyki rowerowej,

  • Przebieg Rajdu

zbiórka uczestników 22.08.2010 r. godz. 6.45 przy
O/PTTK, przy ul. Dęblińskiej l, przejazd na trasie: Sosnowiec - Czeladź
Grodziec- Góra Siewierska - Pyrzowice - Strąków - Cynków -Woźniki - Rudnik Wielki - Nierada - Częstochowa. Trasa liczy ok. 80 km i częściowo prowadzi drogami gruntowymi i leśnymi.

  • Warunki uczestnictwa

w rajdzie uczestniczą osoby zgłoszone w
O/PTTK (osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych), po dokonaniu
wpisowego do 18.08.2010 r.

  • Wpisowe na rajd wynosi

7 zł - osoby dorosłe, 5 zł- młodzież.

  • Świadczenia

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie
na ogólnych zasadach świadczonych przez PTTK, potwierdzenie
przebycia trasy. Każdy uczestnik może się może się ubezpieczyć
dodatkowo we własnym zakresie.

  • Obowiązki uczestników

posiadanie dowodów tożsamości (uczniowie -
legitymację szkolną), posiadanie sprawnego roweru, karty rowerowej lub
prawa jazdy.

  • Zakończenie rajdu

po pokonaniu trasy (patrz p. 2) uczestnicy we
własnym zakresie wracają do miejsca zamieszkania. Przewiduje się
powrót pociągiem na trasie: Częstochowa - Sosnowiec, opłata za przewóz
rowerem: 5 zł. ( W weekend opłata za przewóz roweru wynosi 1 zł).

  • Postanowienia końcowe

każdy uczestnik we własny zakresie odpowiada
za swoje zachowanie (w przypadku osób niepełnoletnich - jego opiekun),
wszystkich uczestników obowiązuje współpraca z organizatorem w zakresie porządku, dyscypliny, sprawnego i bezpiecznego przebiegu
rajdu, organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody
wynikłe w czasie trwania rajdu - zarówno wobec uczestników, jak i osób
trzecich, uczestników obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu,
zasad ochrony przyrody i zabytków, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
bezpieczeństwa drogowego oraz kultury osobistej.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego

regulaminu oraz prawo do zmian w programie rajdu.

ZAPRASZAMY!

olo81olo81 14 Aug 2010 14:17
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License