Dębowy Włóczykij 04.05.2014

Facebook TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Dębowy włóczykij” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 4 maja 2014 roku w Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona (Dąbrowa Górnicza).
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Parku Zielona i okolice akwenów wodnych Pogoria III, Pogoria IV, Pogoria II, Pogoria I;
10:00 – 12:00 - rejestracja uczestników w Bazie Rajdu

Więcej na stronie rajdu debowywloczykij.pl

CELE IMPREZY:
- popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu;
- propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
i kompasem;
- pokazanie Dąbrowy Górniczej jako centrum aktywnego wypoczynku Zagłębia
i Górnego Śląska;
- zacieśnianie więzi rodzinnych w ramach wspólnej rywalizacji;
- wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników.

BAZA RAJDU:
Bazą rajdu będzie Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona (Dąbrowa Górnicza).
Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona,
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Letnia 9

ORGANIZATOR:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: lp.akronaworewor|tkatnok#lp.akronaworewor|tkatnok
www.rowerowanorka.pl

SPONSOR:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek (kiełbaski) w Bazie Rajdu (po Rajdzie).

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 3 trasy:
• Rowerowa hobby – do 15 km;
• Rowerowa – do 40 km;
• Piesza – do 15 km.

HARMONOGRAM IMPREZY:
4 maja (niedziela):
- 10:00 – 12:00 - rejestracja uczestników w Bazie Rajdu
- 12:00 – odprawa techniczna rajdu, start rajdu
- 12:00 – 16:00 - rywalizacja zawodników na trasie pieszej oraz rowerowej (limit czasu
4 godziny)
- 16:00 – 18:00 - ognisko z pieczeniem kiełbasek dla uczestników rajdu
- 18:00 – podsumowanie i ogłoszenie wyników rajdu – uhonorowanie zwycięzców

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) to biało-pomarańczowe kartki formatu A4, z numerem punktu, perforatorem oraz kodem punktu lub drewniane słupki. Punkty będą potwierdzane na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej, w przypadku gdy na punkcie nie będzie perforatora należy spisać kod punktu na kartę startową lub zrobić zdjęcie kartki/lampionu na punkcie. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca,
w którym powinien znajdować się PK. Potwierdzenie obecności na niektórych punktach będzie się odbywać w odmienny sposób – polegać będzie na spisaniu pewnej informacji
z tablicy na punkcie na kartę startową (w tych punktach nie będzie lampionów). Informacja, które punkty będą potwierdzane w odmienny sposób będzie umieszczona w opisie punktów. Punkty kontrolne zlokalizowane będą na ewidentnych obiektach, typu: skrzyżowanie szlaków, pomnik, krzyż, kapliczka, skała itp. Ich odnalezienie nie powinno stanowić problemu dla każdego turysty. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
Uczestnicy na poszczególnych trasach będą sklasyfikowani w kategoriach:
- drużynowa rodzinna (min. 2 osoby, w tym jedna poniżej 16 roku życia);
- mężczyźni;
- kobiety.

• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Za zaliczenie punktu stowarzyszonego zawodnik otrzymuje ujemny punkt (-1)
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna;
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 17.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów lub odwołania zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Wypełnienie formularza zapisów na stronie: http://debowywloczykij.pl/formularz-zapisow/
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (w bazie Rajdu);
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

Uczestnik startuje w rajdzie BEZPŁATNIE, obowiązuje limit 150 osób (pierwsze 150 osób, które się zarejestrują mają gwarantowany udział w rajdzie, pozostali tylko w przypadku rezygnacji innych osób będą mogli otrzymać pakiet startowy, w kolejności widocznej na liście rezerwowej).

Jest możliwość zakupu okazjonalnej koszulki rajdowej w cenie 30,00 zł. Rezerwacja zakupu okazjonalnej, rajdowej koszulki tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora.
Opłatę za okazjonalną koszulkę należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
Koszulka rajdowa + imię i nazwisko osoby, która zamawia koszulkę

ŚWIADCZENIA:
• Zaplecze sanitarne (wc),
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie – kiełbaska i biesiada przy ognisku,
• dla osób, które zdobędą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii trofea i dyplomy.
• upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu zawodów w niedzielę (losowanie).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• na trasie rajdu obowiązuje zakaz używania innych map, niż te rozdane przez organizatora
• W przypadku rezygnacji z koszulki po 25 kwietnia organizatorzy nie zwracają uiszczonej opłaty za koszulkę
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media, sponsorów oraz partnerów imprezy
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

olo81olo81 08 Apr 2014 16:28
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License