Szansa na rozwój infrastruktury rowerowej

Facebook Przypadkiem natrafiłem na coś co mogłoby pomóc w mieście, czy to w Będzinie w Sosnowcu, czy Dąbrowie lub innym mieście/gminie.

Otóż są do zagospodarowania na poziomie gminy fundusze europejskie z programu GAZELA.

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski.

Jest szansa na rower miejski i modernizację lub budowę dróg rowerowych :-)

Generalnie projekt przewiduje:

Program Priorytetowy dotyczący niskoemisyjnego transportu miejskiego.
Najważniejsze założenia programu GAZELA:

Beneficjenci:

gminy miejskie,
spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych
z lokalnym transportem miejskim,
inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską.

Dotacja:

budżet – 80 mln zł,
minimalna kwota dotacji – 8 mln zł,
intensywność dotacji – do 100% kosztów kwalifikowanych;

Rodzaje przedsięwzięć:

zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,
szkolenie kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru,
modernizacja lub budowa stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,
modernizacja lub budowa tras rowerowych, bus pasów, parkingów „Parkuj i Jedź”,
wdrożenie systemów zarządzania transportem miejskim,
wdrożenie systemu roweru miejskiego;

Okres kwalifikowalności kosztów: 01.01.2012r. do 31.12.2015r.

http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/i-konkurs-gazela/

BikoBiko 22 Jan 2013 11:58
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License